REGULAMIN BENEFIT

Benefit Systems

REGULAMIN

REGULAMIN DOTYCZY ZAJĘĆ TANECZNYCH

na zajęcia ZUMBY, FITNESS LATINO I BRAZYLIJSKIE POŚLADKI kaucja nie obowiązuje

Regulamin bezpłatnego uczestnictwa w kursach tańca organizowanych przez Centrum Tańca „ BESTIME” dla posiadaczy ważnych kart MultiSport PLUS - Benefit Systems, Fit Profit oraz OK SYSTEM.

1) Szkoła Tańca „BESTIME” umożliwia Posiadaczom ważnej karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM bezpłatne uczestnictwo w kursach tanecznych z oferty Szkoły, obejmujących 4 zajęcia/godziny lekcyjne w ramach kursu. Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Posiadacz Karty Multisport  PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM deklaruje swoją regularną obecność na zajęciach w ramach wybranego kursu.

2) Posiadacz Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM jest uprawniony w ramach karty do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie.

3) Posiadacz Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM przed zajęciami jest zobowiązany do każdorazowego okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz użycia swojej Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM.

4) Przy zapisie na kurs należy wpłacić KAUCJĘ ZWROTNĄ, na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć - kaucja płatna jest gotówką w recepcji szkoły.

5) Wysokość kaucji wynosi 20 PLN. Kaucja jest zwracana gdy uczestnik ukończy kurs - na ostatnich zajęciach – pod warunkiem uczestniczenia w 4 zajęciach kursu.

Zwrot odbywa się na podstawie dowodu wpłaty kaucji, nie odebrana w tym czasie kaucja przepada.

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KURSU KAUCJA PRZEPADA.

ul. Fredry 6 00-097 Warszawa

http://www.benefitsystems.pl/

Powrót do góry