REGULAMIN BENEFIT

REGULAMIN

 Od 1.09.2022 do karty Multisport Plus, należy dokonać dopłaty w wysokości 5,00 zł za każde zajęcia z tańca

REGULAMIN BENEFIT SYSTEMS / FIT PROFIT / OK SYSTEM

REGULAMIN DOTYCZY ZAJĘĆ TANECZNYCH ORAZ FIT JUMP
na zajęcia ZUMBY, FITNESS LATINO I BRAZYLIJSKIE POŚLADKI kaucja nie obowiązuje

Regulamin uczestnictwa w kursach tańca oraz zajęciach Fit Jump organizowanych przez Centrum Tańca „ BESTIME” dla posiadaczy ważnych kart MultiSport PLUS - Benefit Systems, Fit Profit oraz OK SYSTEM.

1) Szkoła Tańca „BESTIME” umożliwia Posiadaczom ważnej karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM bezpłatne uczestnictwo w kursach tanecznych z oferty Szkoły, obejmujących 4 zajęcia/godziny lekcyjne w ramach kursu. Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Posiadacz Karty Multisport  PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM deklaruje swoją regularną obecność na zajęciach w ramach wybranego kursu.

2) Posiadacz Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM jest uprawniony w ramach karty do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie w każdej naszej lokalizacji.

3) Posiadacz Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM przed zajęciami jest zobowiązany do każdorazowego okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz użycia swojej Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM.

KAUCJA

4) Przy zapisie na kurs należy wpłacić KAUCJĘ ZWROTNĄ, na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć - kaucja płatna jest gotówką w recepcji szkoły.

5) Wysokość kaucji wynosi 40 PLN.

a)     w przypadku wykorzystania wszystkich zajęć z cyklu kaucja zwracana jest w całości!

b)     w przypadku nieobecności na zajęciach KAUCJA PRZEPADA.

c)     w przypadku rezygnacji z kursu KAUCJA PRZEPADA.

d)     ZWROT KAUCJI odbywa się na podstawie DOWODU WPŁATY kaucji; po zakończeniu kursu (lub na ostatnich zajęciach) Posiadacz Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM zobowiązany jest zgłosić się po odbiór kaucji do recepcji szkoły. W przypadku nieodebrania kaucji w przeciągu 1 TYGODNIA od zakończenia kursu KAUCJA PRZEPADA.

ODRABIANIE

6)     Odrabianie nieobecności możliwe jest w ciągu 1 tygodnia od daty opuszczonych zajęć. Nieobecność można odrobić wyłącznie na innym kursie niż ten. na który uczęszcza się regularnie. Nieobecność oraz wybrany kurs na, którym Posiadacz Karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM chce odrobić opuszczone zajęcia, należy zgłaszać wcześniej w formie mailowej na info@bestime.pl. Odrobić można jedne zajęcia w ciągu trwania całego kursu.

7)     Odrabianie jest możliwe na wybranym kursie, jeżeli są wolne miejsca w grupie. Odrabiać nie można na 1 zajęciach rozpoczynającego się  kursu!

8)     Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. W przypadku nieścisłości i pytań należy wyjaśnić je przed przystąpieniem do zajęć osobiście, telefonicznie 618720090 lub za pomocą poczty elektronicznej (info@bestime.pl) kontaktując się z recepcją szkoły.

ul. Fredry 6 00-097 Warszawa
http://www.benefitsystems.pl/

Powrót do góry