REGULAMIN TRAMPOLINY FIT JUMP

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca BESTIME, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz regulaminu szkoły tańca Bestime przez Uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna.
 2. Szkoła Tańca „BESTIME” umożliwia korzystanie z zajęć FIT JUMP posiadaczom karnetów BestJump oraz posiadaczom ważnej karty Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM.

 MULTISPORT PLUS / FIT PROFIT / OK SYSTEM

 1. Posiadacze kart MultiSport Plus/ Fit Profit/ Ok System są zobowiązani do uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 20 zł.
 2. Tylko wcześniejsze uiszczenie kaucji upoważnia do zapisu na zajęciach.
 3. Przy zapisie na kurs należy uiścić kaucje zwrotną na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć - kaucja płatna jest gotówką w recepcji szkoły.
 4. Kaucja przepada w przypadku nieodwołania zapisu oraz niezjawienia się na zajęciach.
 5. W przypadku straty kaucji - aby posiadacz kart Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM miał możliwość ponownego zapisu musi ponownie uiścić kaucję.
 6. Kaucja jest zwracana w dowolnym momencie o ile nie przepadła. Zwrot odbywa się na podstawie dowodu wpłaty kaucji.

 KARNET BESTJUMP

 1. Karnety BestJump ważne są przez miesiąc kalendarzowy od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach.
 2. Pomimo wykupionego karnetu BestJump, uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc.

 ZAPISY

 1. Na wszystkie zajęcia FIT JUMP obowiązują zapisy mailowe, telefoniczne oraz bezpośrednie w recepcji szkoły.
 2. Zapisy na zajęcia odbywają się z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Pierwszeństwo zapisu jest czynnikiem decydującym o uczestnictwie w zajęciach.
 • W przypadku zapisu uczestnik dostaje wiadomość zwrotną mailową potwierdzającą zapis.
 • W przypadku zapisu na listę rezerwową uczestnik zostaje poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 • W momencie zwolnienia się miejsca na zajęcia również uczestnik z listy rezerwowej zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

 ODWOŁANIE ZAJĘĆ

 1. Istnieje możliwość odwołania zajęć dzień przed zajęciami na który dokonany był zapis: mailowo, telefonicznie oraz wiadomością sms na numer +48 730 211 737.
 2. Nieodwołanie zapisu oraz niezjawienie się na zajęciach powoduje:
 • W przypadku posiadania karnetów BestJump - utratą jednego wejścia z karnetu.
 • W przypadku posiadania kart Multisport PLUS / Fit Profit / OK SYSTEM straceniem kaucji.

 UBIÓR

 1. Na zajęciach uczestnik ćwiczy w zmiennym obuwiu. W przypadku nie posiadania zmiany stroju zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w samych skarpetkach.

 

Powrót do góry